Henkilöstö ja rekrytointi

Vihreä hoiva -palveluiden tuottamisesta vastaa osaava ja innostunut Vihreä hoiva- arvoihin sitoutunut henkilökunta.

Henkilökunnan osaamista ja työssä jaksamista seurataan säännöllisesti. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen koulutussuunnitelma ja työssä kehittymistä tuetaan aktiivisesti koulutuksilla, työnohjauksella ja kehityskeskusteluilla.

Haluaisitko olla osa innostunutta
ja osaavaa joukkoamme?
Haemme aktiivisesti uusia
osaajia. Ota yhteyttä!

Vihreä hoiva
– mielekäs brändi työskennellä.

Koulutukset

Avekki-koulutus

Avekki on koulutus väkivaltatilanteiden hallintaan. Avekki toimintatapamalli koostuu neljästä eri osa-alueesta: ennaltaehkäisy, väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen, väkivaltaisen tilanteen jälkihoito asiakkaan ja hoitajan näkökulmasta, sekä lainsäädäntö, aggression syyt ja muut taustatekijät.

Avekki-toimintatapamallilla tavoitellaan:

• hoidollisuutta, ammatillisuutta ja kivuttomuutta
• ehdotonta työturvallisuutta
• parempaa väkivaltaisen ja aggressiivisen käyttäytymisen ymmärtämistä, hahmottamista ja käsittelemistä vuorovaikutuksen avulla
• fyysisen aggression riskin arviointia, vastaanottamista ja hallintaa

Lisätietoja koulutuksesta Avekki-kouluttajaltamme Petri Lauroselta: petri.lauronen@vihreahoiva.fi

Green Care -koulutus

Koulutuksessa perehdytään Green Care -käsitteeseen ja teoriapohjaan, jota lähdetään jalostamaan eri kohderymien viitekehyksiin. Asiakastarpeen tunnistamisen kautta edetään yksilöllisten ja ryhmässä tapahtuvien Green Care -menetelmien soveltamiseen ja tavoitteellisen psykofyysissosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.


Oppikokonaisuus sisältää eri kohderyhmissä Green Care -menetelmien työstämistä ja välitehtävien kautta hyödynnetään aiheeseen tehtyä kansallista materiaalia. Koulutuksen yksi painopistealue on kokemuksellisuus ja käytännön harjoitteet.